BÁO SANH LÃNH SỰ NGOÀI NƯỚC - CRBA (MỸ)

 • Tư vấn hồ sơ để xin quốc tịch Mỹ cho con.
 • Nộp hồ sơ xin CRBA điện tử (eCRBA).
 • Đặt lịch hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán Mỹ.
 • Hướng dẫn, sắp xếp hồ sơ trước khi phỏng vấn.
 • Hoàn tất dịch vụ DNA 2 chiều, 3 chiều nếu có yêu cầu sau khi phỏng vấn.

 

CRBA LÀ GÌ?

Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước, trong tiếng Anh Consular Report of Birth Abroad/CRBA, là giấy tờ chứng nhận quốc tịch Mỹ cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài nếu cha hoặc mẹ đáp ứng điều kiện về việc chuyển quốc tịch cho con theo Luật Di trú Mỹ (Immigration and Nationality Act/INA).

Làm Giấy Báo sanh Lãnh sự Ngoài nước theo cách gọi nôm na là làm giấy khai sinh Mỹ cho con của công dân Mỹ sinh ra tại Việt Nam. Thông thường khi đi làm giấy khai sinh, cha mẹ cũng làm luôn passport Mỹ cho con.

Những thuật ngữ cùng nghĩa:

 • Làm Giấy báo sanh lãnh sự ngoài nước
 • Làm Giấy báo sanh lãnh sự
 • Làm Giấy báo sinh lãnh sự
 • Làm Giấy khai sinh Mỹ
 • Consular report of birth abroad 
 • Làm CRBA
 • Làm quốc tịch Mỹ
 • Làm hộ chiếu Mỹ cho con sinh tại Việt Nam
 • Nhập quốc tịch cho con sinh ngoài nước Mỹ
 • Nhập quốc tịch Mỹ cho con sinh ra ở Việt Nam

 

ĐIỀU KIỆN LÀM CRBA

Con của công dân Mỹ sinh ra tại Việt Nam được nhận quốc tịch Mỹ từ cha (hoặc mẹ) có quốc tịch Mỹ. Tùy thu

BÁO SANH LÃNH SỰ NGOÀI NƯỚC - CRBA (MỸ)

 • Tư vấn hồ sơ để xin quốc tịch Mỹ cho con.
 • Nộp hồ sơ xin CRBA điện tử (eCRBA).
 • Đặt lịch hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán Mỹ.
 • Hướng dẫn, sắp xếp hồ sơ trước khi phỏng vấn.
 • Hoàn tất dịch vụ DNA 2 chiều, 3 chiều nếu có yêu cầu sau khi phỏng vấn.
Số điện thoại không hợp lệ.
0909420294